Stad en platteland
Ontkerkelijking in beeld

 

 
 

De laatste 50 jaar is de verstedelijking in Nederland sterk toegenomen, dat zal niemand kunnen ontkennen. Nu zijn er statistisch gezien allerlei interessante verschillen op te merken tussen stad en platteland. Zo zijn er opvallende onderlinge afwijkingen in leeftijdsopbouw, stemgedrag, het aantal hoger opgeleiden, enzovoort. Maar één van de meest markante verschillen tussen beide is misschien wel het verschil in religiositeit/kerkelijkheid. Enkele gegevens op een rijtje.

 

 
Landelijk gezien rekent ongeveer 60% van de Nederlanders zich tot een kerkelijke gemeenschap. Op het platteland ligt dat percentage 10% hoger, ongeveer 70% van de plattelanders is kerkelijk. In de steden daarentegen ligt dat percentage duidelijk lager: slechts 45% van de stedelingen noemt zichzelf kerkelijk - de ruime meerderheid is dus onkerkelijk.

Ook het kerkbezoek vertoont een opmerkelijk verschil. Op het platteland zegt 68% nooit of minder dan éénmaal per maand een kerkdienst bij te wonen. Maar in de stedelijke gebieden ziet 84% eigenlijk nooit een kerk van binnen.
Ter vergelijking: de Islam vertoont juist een tegenovergesteld beeld. 5% van de stedelingen rekent zichzelf tot de Islam, tegenover slechts 0,5% op het platteland.

Amsterdam in cijfers
Een voorbeeld van een grote stad, Amsterdam.
Onze hoofdstad telt op dit moment 735.000 inwoners. Van deze driekwart miljoen mensen beschouwt 17% zichzelf als christen. Van de overige Amsterdammers rekent plusminus 14% zich tot de Islam, 1% is joods, en 56% (!) noemt zich niet-religieus. Het aandeel van de kerken in Amsterdam kelderde tussen 1900 en 1984 van 70% naar de 40%. Zo’n 25.000 Amsterdammers (3%) bezoekt regelmatig één van de 400 kerken in hun woonplaats.
 

Bronnen: ‘Index’, No 4 - april 2000 (uitgave CBS)
Gegevens over Amsterdam: ‘Diepe vrede in kleurrijk Amsterdam’, visiedocument van de CGK in Amsterdam.

 

 


Zout 8 K[at]ern - mei 2004