Levende liefdesbrieven

 

 
 

“U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God.”   (2 Korintiërs 3, 2 en 3)

 

 
Paulus gezag ligt onder vuur. Anderhalf jaar lang is hij evangelist geweest in Korinte. In die tijd mocht er in deze havenplaats een bloeiende gemeente ontstaan. Maar nu Paulus in Efeze zit zijn er opeens allerlei mensen die door ‘schijn-apostelen’ aan zijn gezag beginnen te twijfelen. De gemeente wordt verscheurd door partijvorming en onderlinge twisten.

Paulus steekt in zijn twee brieven aan de Korintiërs zijn teleurstelling hierover niet onder stoelen of banken. Hij is eerlijk - maar blijft tegelijk vriendelijk. Om de Korintiërs geen verdriet te hoeven doen stelt hij zelfs zijn bezoek aan de gemeente nog even uit. Ook komt hij niet aanzetten met allerlei ‘aanbevelingsbrieven’ die zijn gelijk moeten bewijzen. “Korintiërs, uzelf bent onze aanbevelingsbrief,” zegt hij. Er is geen twijfel over mogelijk. Het is de Geest die Paulus én vele Korintiërs ‘beschreven’ heeft.

Wij hebben, net als de Korintiërs, eens van anderen het evangelie mogen ontvangen. Wij mochten toen brieven van Christus worden, geschreven met de Heilige Geest. De Geest schrijft geweldig mooie brieven, denk maar aan Galaten 5. Ze zijn gestempeld door liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof. 

Nu lijkt het af en toe wel eens alsof er in onze kerken steeds grotere verschillen ontstaan. Mensen kunnen elkaar niet goed meer bereiken, ook bij ons worden soms groepen gevormd. Het zijn pogingen van de duivel om het lichaam van Christus uiteen te scheuren.

Het is belangrijk dat we ons op die momenten blijven realiseren dat we liefdesbrieven van Christus mogen zijn. Leesbaar voor iedereen - dus ook voor niet-christenen. In een vaak zo inhoudsloze en kille wereld mogen wij uitstralen dat echte liefde het mooiste is wat er bestaat. En dat Gods liefde daarbij het grootste is wat er bestaat.

Nu vraagt liefde niet van ons dat we allerlei heikele punten gaan verzwijgen om de ‘lieve vrede wil’, integendeel. Liefde is niet iets ‘softs’, het vraagt juist vaak van ons dat we elkaar opscherpen, dat we om elkaar geven. Maar het gaat erom hoe we dit doen. Treden we de ander onbevooroordeeld tegemoet? Zijn we geduldig en bereid tot luisteren?

Onvoorwaardelijk liefhebben is iets waar wij mensen niet goed in zijn. God kon en kan het gelukkig wel, Hij gaf ons zijn Zoon (Romeinen 5: 6-8!). Zonder de inkt van de Geest zullen we dan ook niets bereiken, zonder zijn liefde zijn we niets. Bid daarom om de liefde van God, streef ernaar, laat je leven beschreven worden door zijn letters. En weet je wat het mooi van de liefde is?

   Love is like to fishes
   And five pieces of bread
   Never enough
   Until you start giving it away

 

 


Zout 10 - december 2004