Tough love

 

 
 

“Jezus keek hem liefdevol aan en zei tegen hem: ‘Eén ding ontbreekt u: ga naar huis, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen, dan zult u een schat in de hemel bezitten; kom dan terug en volg mij.’ Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.”    (Lucas 10, 17 en 18)

 

 
Het verhaal van de rijke jongeling gaat over veel meer dan rijkdom en bezit alleen. Het is vooral het verhaal over liefde - en het gemis daarvan.

Nu is het mooie van dit bijbelgedeelte dat Marcus zijn lezers laat zien op welke manier Jezus met mensen omgaat. De evangelist beschrijft hoe zijn Heer vol liefde kijkt naar de jongeman die voor Hem op de grond geknield ligt. Jezus kijkt recht in zijn hart en ziet dat de jongen oprecht op zoek is naar een goede levenshouding.

Tegelijk ziet Jezus ook hele andere dingen. Hij ziet behalve zijn oprechte zoektocht vooral ook het schrijnend tekort aan liefde en overgave. Om de jongen daar op te wijzen neemt Jezus de proef op de som. Hij vraagt hem om al zijn bezittingen te verkopen, en Hem als zijn discipel te volgen. 

Helaas wordt wat Jezus vreest ook werkelijkheid. De jongen kán zijn bezit gewoon niet in de steek laten. Hij heeft er veel over om het koninkrijk te verwerven. Maar zijn hele hebben en houden loslaten: dát nooit! Somber en terneergeslagen loopt de jongen bij Jezus vandaan.

Het verhaal van de rijke jongeling laat scherp zien wat Jezus liefde inhoudt. Zijn liefde is niet hetzelfde als lievigheid. Je zou het ‘tough love’ kunnen noemen: uit liefde legt Hij zonder aarzelen de vinger op de pijnlijke plek. Hij laat mensen niet voortdobberen, maar wijst ons haarfijn op onze verborgen motieven en weerstanden - voordat het te laat is. Een ontmoeting met Jezus Christus kan hierdoor een behoorlijk spannend gebeuren zijn. Hij houdt je een spiegel voor. Want wat mag de relatie met Hem jou kosten? Welke bagage wil je daarbij hoe dan ook meetorsen?

Het verhaal wordt dubbel zo spannend als je beseft dat we in een land vol rijke jongelingen leven. Een land vol oprechte mensen, mensen die eigenlijk helemaal niet zoveel ernstigs op hun kerfstok hebben. Toch blijven ze vaak vooral op één punt in gebreke: de onvoorwaardelijke liefde voor God. Het geloof in Jezus Christus.

Op zo’n moment is het goed om met de ogen van de Here Jezus te kijken. Vol van liefde en bewogenheid. Maar tegelijk eerlijk en oprecht. Durf mensen lief te hebben, met ‘tough love’ als dat nodig is. Bid hierbij God om mogelijkheden, gesprekken, waarin je open over de liefde van God kunt spreken.

Een ontmoeting met Jezus kan soms een behoorlijk onthutsend gebeuren zijn. Maar troost je: gelukkig lopen veel ontmoetingen met Hem uiteindelijk op een enorme bevrijding uit. Dankzij Hem zijn we schatrijk!

 

 


Zout 12 - mei 2005