Een uitgestoken hand

 

 
 

“‘Heer, als u wilt, kunt u mij rein maken’. Jezus stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei: ‘Ik wil het, wordt rein!’”    (Lucas 5, 12-13)

 

 
Tastend kruipt de man over de ruwe grond. Zijn door alcoholvlekken getekende gezicht is gehavend door de harde val van zonet. Wankel probeert hij zich aan het muurtje overeind te trekken, maar ik weet dat hij op deze manier nog harder zal vallen. Deze beschonken zwerver móet gewoon tegen zichzelf beschermd worden. Toch twijfel ik. Dan loop ik op hem af en pak hem stevig bij zijn smerige jas vast. Een weeë alcoholgeur dringt tot me door.

Tegelijk komt er een vraag in me op. Zou Jezus ook getwijfeld hebben toen Hij die onreine en melaatse man op zich af zag komen?

Als je Marcus leest dan krijg je de indruk dat de Here Jezus, zonder aarzelen, zijn hand naar de melaatse man uitstrekte. Dat is zeer opvallend, want de Joodse rabbi Jezus wordt door het aanraken van deze ‘paria’ zélf onrein. Onreinheid: dat gaat heel wat verder dan het krijgen van smerige handen of het hebben van een vervelende geur in je neus. Onreinheid staat direct je relatie met God in de weg.

Toen de Zoon van God hier op aarde rondliep kwam Hij dan ook voortdurend onreine mensen tegen. Hij ontmoette hoeren, tollenaars, bezetenen. Hij sprak met wetgeleerden, rijke jongelingen en hogepriesters. Jezus ging ze niet uit de weg, Hij zocht ze juist op. Hij strekt zijn handen naar hen uit en was getroffen door zoveel ellende. Hij, het smetteloos Lam, stierf voor ons onreinen als een vervloekte aan een ruwhouten kruis.

Nu is Jezus Christus veel meer dan een ‘goede’ rabbi, een goed voorbeeld. Maar de Bijbel roept ons wel degelijk op om zijn navolgers te zijn (vergelijk Fil. 2). En dat is opvallend, want we zijn er vaak zo slecht in om de ander op een onbaatzuchtige manier lief te hebben. Dit is dan ook het wonderlijke van God. Door onze vingers wil Hij, door zijn Geest, andere mensen aanraken met zijn liefde.

We kunnen de ander, denk ik, alleen maar echt liefhebben als we de hand zien die Christus naar ons heeft uitgestrekt. Herken jezelf als onreine. Hij kwam naar ons toe. Met kerst denken we terug aan de dag dat Hij, de Zoon van God, mens werd. Hij kwam om ons én de hele schepping te verlossen van onreinheid. En Hij heeft volbracht! Wat is het toch een prachtig evangelie dat we met de mensen om ons heen mogen delen.

We leven vandaag in de tijd van de koude wintermaanden. Kijk in deze donkere dagen extra goed om je heen. Welke ‘onreine’ in jou omgeving heeft behoefte aan liefdevol contact? Wie mist een troostend gesprek, een bemoedigende arm op zijn of haar schouder? 

Durf jij je handen uit te strekken?

 

 


Zout 14 - december 2005