Online

 

 
 

“Mijn hulp komt van de heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen, Hij zal niet sluimeren, je wachter.”    (Psalm 121, 2 en 3)

 

 
Een leven zonder internet is tegenwoordig nauwelijks meer denkbaar. Toch kan de keuze voor de juiste internetaanbieder soms knap lastig zijn. Als consument word je overstelpt met vele aanbiedingen en reclames. Welk aanbod daarbij het beste is, valt meestal lastig te bepalen. Wat dat betreft leven we in een tijd met te veel keuzemogelijkheden.

Ook op religieus gebied valt er tegenwoordig veel te ‘kiezen’. Er wordt wel gezegd dat we in het westen in een soort ‘religieuze supermarkt’ leven. Ieder is vrij om te kiezen welke elementen er in zijn religieuze winkelwagentje verdwijnen. Het christelijk geloof wordt daarbij vaak gezien als één van de vele opties. Nu valt hier veel tegenin te brengen. Maar speciaal voor de religieuze ‘shopper’ volgt hier een voorbeeld van een aanbieding voor het evangelie van Jezus Christus.

Aanbieding tot De Weg
 

• Je krijgt direct toegang tot de God die hemel en aarde heeft geschapen. Hij is de God die nooit slaapt of zit te knikkebollen. Integendeel: 24 uur per dag is Hij online. Hij wil een liefdevolle relatie met je aangaan.
• Geweldig nieuws: er zijn aan deze onbetaalbare aanbieding in het geheel geen kosten verbonden. De rekening is betaald door Jezus Christus; Hij had er zelfs zijn leven voor over. In tegenstelling tot andere aanbieders wordt er met dit aanbod geen weg opengelegd tot mogelijke verleidingen. Integendeel: God geeft er in zijn Geest een gratis virusscanner en firewall bij. Door zijn genade worden wonderlijke vruchten mogelijk.
• Maar er is meer! Je krijgt ook een voortdurende back-up aangeboden. De relatie met God is altijd weer te herstellen; de weg tot vergeving ligt open. Met deze aanbieding krijg je bovendien een aansluiting tot een wereldwijd web, de kerk van alle tijden. Het is een gemeenschap die niet van deze wereld is; tegelijk staat zij midden in de samenleving.
• U ontvangt bovendien een gratis modem, dat inmiddels in vele talen is verschenen. Een gebruiksaanwijzing is niet nodig, wel zal het de nodige stof tot nadenken opleveren.
• De aanbieding kent geen datalimiet, ook is het aantal e-mailadressen onbeperkt. Het abonnement is voor onbeperkte duur en biedt een leven met eeuwigheidswaarde.

 Een geweldige aanbieding, nietwaar? Het mooie van deze aanbieding is dat zij geldt voor alle mensen. Iedereen mag weten dat de lijn naar God openligt. Door Christus is het mogelijk een ‘online’-relatie met Hem aan te gaan. Alleen bij de Here God is echte hulp te verkrijgen. Hij is je wachter; Hij kent je door en door. Ook is bij Hem alleen echte zingeving te verwachten. Hij zet je voeten op vaste grond.

Een geweldig evangelie waar alle schepselen zich op mogen laten aansluiten. En wie zich laat overtuigen wordt meteen zelf een leesbare brief, mail, site van het verlossende evangelie.

 

 


Zout 23 - februari 2008