Op reis

Doop in de Jordaan

Herinner je de geboorte van Johannes nog? Het zoontje van Elisabet en priester Zacharias? Hij is inmiddels een volwassen man geworden. Johannes is een profeet. Namens God spreekt hij tot de mensen.

Doop in de JordaanVandaag mag Johannes iets heel belangrijks meemaken. Alleen weet hij dat zelf nog niet. Hij is bij de rivier de Jordaan. Daar preekt hij net als iedere dag voor heel veel mensen. “Bekeer je! Het koninkrijk van de hemel komt gauw.” Ook doopt Johannes mensen in het water van de Jordaan.

De Here Jezus is één van die mensen bij de rivier. Hij komt naar Johannes toe. Hij wil net als de andere mensen gedoopt worden in de rivier. Johannes herkent de Here Jezus direct. Hij schrikt. Moet hij, een eenvoudige profeet, de Here Jezus dopen? Johannes zegt: “Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?” Maar Jezus antwoord: “Laat het nu maar gebeuren, want dit is zoals God het wil.”

Johannes dompelt Jezus onder in het water. Wanneer Jezus weer boven het water komt, gebeurt er een groot wonder. De hemel scheurt open. Een witte duif daalt naar de aarde. Het is de Heilige Geest, die op Jezus neerdaalt. Dan klinkt er een stem uit de hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.” De Here God spreekt zelf! Nu weet Johannes het zeker: Jezus is de Zoon van God!​

Het bijzondere verhaal van Jezus’ doop kun je lezen in Matteüs 3 vers 13 tot 17.

Scroll naar boven