Op reis

Door het dak

De Here Jezus komt op een dag aan in het plaatsje Kafarnaüm. Daar gaat hij een huis binnen. Al snel heeft iedereen in het dorp gehoord dat Jezus in hun plaats is. De mensen stromen naar het huis toe. Ze willen die bijzondere leraar wel eens horen.

Door het dakOnder de mensen zijn ook vier mannen. Zij hebben een zieke vriend meegenomen. Hij ligt op een draagbed dat de mannen tussen zich in dragen. Ze geloven dat Jezus grote wonderen kan doen. Als hij wil, dan kan hij hun vriend beter maken.

Helaas is er wel een groot probleem. Er zijn te veel mensen bij de Here Jezus in de buurt. Het lukt de vier nooit om hun vriend door de dicht mensenmassa te loodsen. Via de deur kunnen ze nooit bij Jezus komen.

Gelukkig heeft een van de mannen een slim idee. Hij wijst naar het dak van het huis. Huizen in Israël hebben vaak platte daken. Ze klimmen het dak op. Boven op het dak verwijderen ze een paar tegels. De mensen in het huis kijken verbaasd omhoog. Wat gebeurt daar nu? Dan laten de mannen hun vriend voorzichtig door het dak zakken. Hij komt dicht bij de voeten van de Here Jezus uit. Jezus ziet dat de man gelooft. Hij zegt: “Vriend, uw zonden worden u vergeven.” Een aantal mensen in de buurt van Jezus reageert boos. “Alleen God mag zonden vergeven.” Maar de Here Jezus is God. Hij wil dat de mensen laten zien. Hij zegt tegen de verlamde: “Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.” De man kan weer lopen!

Het verhaal van de vier vrienden lees je in Marcus 2 vers 1 tot 12.

Scroll naar boven