Op reis

Groente is gezond

Weet je nog dat alle Israëlieten naar Babel zijn gebracht? Onder hen zijn ook vier Joodse prinsen. Ze heten Daniël, Chananja, Misaël en Azarja. Op een dag moeten de vier vrienden in het paleis van de koning van Babel komen. De koning is namelijk op zoek naar hele slimme en mooie prinsen. Hij wil ze een opleiding geven, zodat ze later voor hem kunnen gaan werken.

Groente is gezond​Drie jaar lang krijgen Daniël en zijn drie vrienden les. Ze mogen in een mooi huis gaan wonen. Ook is er een knecht die goed voor hun eten zorgt. Maar dat levert wel een probleem op. Daniël en zijn vrienden willen goed naar de Here luisteren. Ook in dit vreemde land. En de Here heeft gezegd dat zij niet alles mogen eten. Zo mogen ze bijvoorbeeld geen varkensvlees eten. Daniël zegt tegen de knecht van de koning dat hij en zijn vrienden ander eten willen.

De knecht sputtert wel even tegen. “Ik ben bang voor mijn koning. Hij heeft mij gezegd wat jullie moeten eten en drinken. Straks zien jullie er slechter uit dan de andere prinsen. Dan zal hij boos op mij worden.” Maar Daniël houdt vol. “Neem de proef op de som. Laat ons tien dagen lang alleen groente eten en water drinken. Vergelijk ons dan met de anderen en besluit dan wat we moeten eten.”

Dit gebeurt. Na tien dagen blijkt dat Daniël en zijn vrienden er veel gezonder en slimmer zijn dan alle andere prinsen. Vlees hebben ze niet nodig, de Here zorgt zelf voor hun gezondheid! Na drie jaar krijgen ze alle vier een baantje bij de koning.

Het verhaal van Daniëls dieet kun je lezen in Daniël 1.

Scroll naar boven