Groeten uit

Groeten uit Betel

“Op zijn tocht kwam Jakob bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom.”

Genesis 28 vers 11 en 12a

Groeten uit BetelBetel is een plaats die je vaak in de Bijbel tegenkomt. Ooit woonde Abram een tijdje in Betel. Later mag zijn kleinzoon Jakob hier prachtige dingen zien. Zelfs eeuwen later speelt Betel nog een belangrijke rol in Bijbelverhalen. Betel is tegenwoordig een Palestijns dorpje met de naam Beitin. Het ligt op zo’n tien kilometer afstand van Jeruzalem.

Jakob is op de vlucht. Hij vlucht weg voor zijn tweelingbroer Esau. Die is ontzettend kwaad op hem. Een tijdje geleden heeft Jakob de zegen van Esau afgepakt. Jakob is bang dat zijn broer hem daarom wil vermoorden.

Moedeloos en alleen loopt Jakob verder, steeds verder van huis. Zal hij zijn oude vader en moeder ooit terug zien? Wanneer het avond wordt, zoekt Jakob een goede plek op om te slapen. Hij vindt een mooie plek en gaat op de grond liggen. Jakob heeft een mooie grote steen uitgezocht als hoofdkussen. Doodmoe van zijn vlucht valt hij al snel in een diepe slaap.

Maar dan opeens… Jakob ziet een ladder die op de aarde staat en de hemel aanraakt. Engelen klimmen op en neer. Jakob volgt de ladder met zijn ogen. Dan ziet hij iets ongelooflijks. Helemaal bovenaan de ladder staat de Here God zelf. Hij spreekt tot Jakob. “Ik ben de HEER, de God van je opa Abraham en de God van je vader Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je kinderen geven. Ikzelf sta naast je, ik zal je overal beschermen, waar je ook heengaat. Ik zal je weer thuis brengen.”

Wat een troost! Jakob is diep onder de indruk van zijn droom. Als hij wakker wordt, noemt hij de plaats waar hij sliep ‘Betel’. Dat betekent ‘huis van God’. Jakob weet het zeker. De Here is hier aanwezig. Hij is niet alleen.

Je leest het verhaal in Genesis 28. Jakob mocht een ladder uit de hemel zien. Op die manier was de Here God heel dicht bij hem. Wij hebben tegenwoordig geen ladder meer nodig. De Here Jezus kwam als Gods Zoon op aarde. God zelf kwam naar ons toe! Hij is de Ladder waarlangs je bij God kunt komen.

Scroll naar boven