Groeten uit

Groeten uit Joppe

“In Joppe woonde een leerlinge die Tabita heette, in onze taal is dat Dorkas.”

Handelingen 9 vers 36

Groeten uit JoppeGa je mee naar Joppe? Joppe heeft tegenwoordig een andere naam: Jaffa. Het is een van de oudste steden op aarde. Ooit probeerde de profeet Jona vanuit Joppe te vluchten voor God. Tegenwoordig is het havenstadje vooral bekend door de lekkere sinaasappels die er vandaan komen. De Jaffa-sinaasappels.

Ook Petrus bracht eens een bezoek aan Joppe. Hij maakt een reis door Israël om over de Here Jezus te vertellen. Lange tijd was dat heel gevaarlijk. Saulus was bezig met een christenvervolging. Maar Saulus is net tot geloof gekomen. Petrus kan hierdoor veilig door het land trekken.

Petrus mag onderweg grote wonderen doen. In het plaatsje Lydda ontmoet hij een verlamde man. Het is Aeneas. Petrus zegt: “Aeneas, Jezus Christus geneest jou.” Plotseling kan de man weer staan. Voor het eerst in acht jaar mag hij zijn bed verlaten.

In Lydda krijgt Petrus bezoek van twee mannen. Ze komen uit Joppe. Ze zijn zo´n vier uur onderweg geweest. “Kom snel met ons mee,” zeggen de mannen. “We hebben uw hulp nodig!”

Petrus gaat gelijk mee. Onderweg hoort hij dat een behulpzame vrouw doodziek is. Het is Tabita, of: Dorkas. Maar wanneer Petrus in Joppe komt, blijkt dat hij al te laat is. De vrouw is overleden. Haar lichaam ligt in een bovenkamer. Het is er druk. Veel gemeenteleden en weduwen rouwen om haar. Een aantal mensen laten mooie rokken en mantels zien die Tabita voor hen gemaakt had. Tabita stond bekend als een goede, lieve vrouw.

Petrus stuurt de rouwende mensen het huis uit. Hij buigt zijn knieën, bidt en draait zich naar het lichaam toe. Dan zegt hij: “Tabita, sta op!” Er opnieuw gebeurt een groot wonder. De dode vrouw opent haar ogen. Ze gaat overeind zitten. Petrus geeft haar een hand, en helpt haar overeind staan. Tabita leeft weer! Wat zijn de mensen blij! Al snel weet iedereen in Joppe wat er gebeurt is. God heeft Tabita levend gemaakt! Veel mensen komen tot geloof.

Het verhaal van Tabita/Dorcas lees je in Handelingen 9 vers 36 tot 42. Tegenwoordig bestaat er een grote christelijke hulporganisatie die Dorcas heet. Net als de vrouw uit de Bijbel geeft Dorcas voedsel, kleding en medicijnen aan arme mensen.

Scroll naar boven