Op reis

Kom ons te hulp!

Weet je nog hoe Paulus door de Here Jezus vanuit de hemel geroepen werd? Vanaf dat moment wil hij nog maar een ding: de mensen vertellen over Jezus Christus. Paulus gaat op pad en maakt lange zendingsreizen. De Heilige Geest wijst Paulus hierbij heel direct de weg.

Kom ons te hulp​Zo brengt Paulus op een dag een bezoek aan Troas. Troas is een klein havenplaatsje aan de kust van Turkije. Ook hier brengt hij een bezoek aan de nieuwe christelijke gemeente. Maar ‘s nachts krijgt de apostel een droom. Paulus staat op het strand. Aan de overkant van de zee ziet hij een andere man staan. De man staat in een ander continent: hij staat in Europa. Hij roept Paulus: “Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!”

De volgende dag wil Paulus zo snel mogelijk de zee oversteken. Paulus weet dat dit is wat de Here wil: de Heilige Geest heeft het hem door die droom vertelt. Paulus reist naar Filippi, een grote stad aan de kust van Europa. Op een zondag gaat hij hier de stad uit naar een rivier. Paulus weet dat daar joden zijn die tot de Here bidden. Hij vertelt hen over de komst van de Here Jezus. Ook in Europa komen er nu mensen tot geloof. Een van die gelovigen is een rijke vrouw: Lydia de purperverkoopster. Zij en haar hele huis worden nog diezelfde dag in de rivier gedoopt.

Dankzij Paulus’ oversteek naar Europa komt het evangelie echt dicht bij huis. Je leest het verhaal in Handelingen 16 vers 6 tot 15. In het vervolg lees je de vele andere dingen die Paulus in Filippi heeft meegemaakt.

Scroll naar boven