Op reis

Oude boekrol

Het gaat weer eens niet zo goed met Israël. Veel mensen zijn vergeten wie de Here is. Overal worden vreemde goden vereerd. Maar dan komt er gelukkig een goede koning op de troon. Hij is nog maar acht jaar oud. Het is koning Josia.

Oude boekrolOp een dag besluit koning Josia dat het tijd is om de tempel van de Here te laten repareren. Dat is al heel lang niet gebeurd. De tempel is er slecht aan toe. Josia laat geld inzamelen en de bouwvakkers kunnen aan de slag.

Maar dan wordt er bij de bouw een oude boekrol teruggevonden. Hogepriester Chilkia komt hem bij de koning brengen. Het is een boek waarin heel veel wetten van de Here staan. Josia leest de boekrol en hij schrikt heel erg. Wat zijn de mensen in Israël veel vergeten!

Josia gaat daarom naar de Here en bidt om vergeving. “Here, wilt u ons vergeven dat we ons zolang niet hebben gehouden aan wat er in uw wet staat.” Ook laat Josia de boekrol door het hele land sturen. Nu weet iedereen weer wat de Here van hen vraagt.

De Here is heel blij met wat Josia doet. Koning Josia krijgt daarom een belofte mee van God. Hij mag in vrede leven en sterven.

Het verhaal van de boekrol lees je in 2 Koningen 22, vers 1 tot 14. Koning Josia ontdekt onder andere dat het volk het paasfeest moet vieren. Dit feest hebben wij in de afgelopen week ook gevierd. Nu had Pasen in Josia’s tijd nog wel een andere betekenis. Het zou nog meer dan 600 jaar duren voordat de Here Jezus geboren werd. Joden denken bij het paasfeest vooral terug aan de bevrijding uit Egypte.

Scroll naar boven