Groeten uit

Groeten uit Haran

“Ik wil dat je naar het land gaat waar ik vandaan kom, naar mijn familie, en dat je daar voor mijn zoon Isaak een vrouw zoekt.”

​Genesis 24 vers 4

Groeten uit HaranHaran is een van de oudste steden van de wereld. De stad ligt in Zuid-Turkije. Het was in de tijd van Abraham een hele belangrijke plaats. Dit kwam doordat er een belangrijke handelsweg langs Haran liep. Haran was hierdoor de ideale stad voor kooplieden om hun spullen te verkopen.

Een man is op weg naar Haran. Het is Eliëzer, de knecht van Abraham. Samen met een aantal knechten en tien kamelen maakt hij de lange reis van Israël naar Turkije. Eliëzer heeft een belangrijke taak. Hij moet in Haran op zoek gaan naar Abrahams familie. Uit die familie moet hij een gelovige vrouw kiezen voor Abrahams zoon Isaak. Isaak is al bijna veertig jaar oud, maar nog steeds ongetrouwd.

Na een lange reis kom Eliëzer in Haran aan. Hij stopt bij een waterput. Daar bidt Eliëzer tot de Here. Hij bidt: “Straks komen er meisjes uit de stad om water putten. Ik zal aan hen vragen of ze mij ook water willen geven. Laat er dan een meisje zijn dat tegen mij zegt: ‘Ga uw gang, ik zal ook uw kamelen te drinken geven.’ Geef dat dit het meisje is dat u bedoelt hebt als vrouw voor Isaak.”

Eliëzer is nog niet uitgesproken, of daar komen de meisjes al aan. Een van de meisjes heet Rebekka. Zij is een heel mooi meisje. Eliëzer vraagt haar om water. Rebekka geeft het aan hem en zegt: “Ik zal ook water putten voor uw kamelen, tot ze genoeg hebben gehad.” Eliëzer is heel blij wanneer hij deze woorden hoort. Hij gaat met Rebekka in gesprek. Zij blijkt familie te zijn van Abraham. Nu weet Eliëzer zeker dat Rebekka het meisje is dat voor Isaak bedoelt is.

Eliëzer geeft mooie gouden sieraden aan Rebekka. Ook Rebekka’s vader krijgt mooie geschenken. De volgende morgen gaat Rebekka met Eliëzer op weg naar Israël. Eliëzers taak zit er op. God heeft zijn gebed verhoord!

In Genesis 24 vers 62 tot 67 kun je lezen hoe Isaak en Rebekka elkaar ontmoeten. De Bijbel vertelt dat Isaak heel veel van Rebekka gaat houden. Na een poosje trouwen ze met elkaar.

Scroll naar boven