Groeten uit

Groeten uit Silo

“Zodra het zover was, nam Hanna Samuël mee naar Silo en bracht hem, zo jong als hij was, naar het heiligdom van de HEER. Ze had ook een driejarige stier bij zich, een efa meel en een zak wijn.”

1 Samuël 1 vers 24

Groeten uit SiloSilo is een belangrijke plaats in het Oude Testament. Het ligt in een heuvelachtig gebied in het midden van Israël. Toen Gods volk in het beloofde land kwam wonen, werd hier de tabernakel neergezet. In deze heilige tent mochten de mensen de Here God ontmoeten. Tegenwoordig komen er weinig mensen meer in Silo, het is een rustig gebied.

Samuël is nog maar vier jaar oud als hij in Silo komt wonen. Hij mag priester Eli helpen bij zijn werk in de tabernakel. Dat is heel mooi werk, want zo kan hij de Here dienen. Samuël mag de mensen helpen die een offer komen brengen op het altaar in de tabernakel.

Maar in een nacht gebeurt er iets bijzonders. Samuël schrikt wakker. Wat is dat? Hij hoort een stem! “Samuël, Samuël.” Wie roept daar midden in de nacht? De jongen staat op en gaat naar Eli. Eli heeft hem vast nodig. “Hier ben ik, u hebt me toch geroepen?” Maar Eli weet van niets. “Ga maar weer slapen, jongen.”

Samuël valt weer in slaap. Opnieuw word hij wakker geroepen. “Samuël, Samuël.” Weer gaat Samuel zijn bed uit. Ook nu weet Eli van niets. Als Samuël voor de derde keer bij Eli komt, begrijpt Eli wat er aan de hand is. Het is de Here zelf die Samuël roept! Eli zegt: “Samuël, wanneer je nog een keertje wordt geroepen moet je dit zeggen: ‘Spreek, Heer, uw dienaar luistert’.”

Samuël doet dit. De Here God spreekt opnieuw. Het gaat over Eli’s zonen. Die zijn ook priesters, maar ze doen hele verkeerde dingen in de tabernakel. Samuël moet Eli gaan vertellen dat hij en zijn zonen gestraft gaan worden. Hij vindt dat heel moeilijk, maar doet het toch. Samuël is niet langer een knechtje van Eli. Hij is profeet van de Here geworden.

Bijzonder is dat. De Here spreekt met Samuël. Maar weet je wat het mooie is? Ook nu wil de Here tot je spreken, door de Bijbel. En wij mogen antwoorden, in gebed. Het verhaal van Samuëls roeping lees je in 1 Samuël 3.

Scroll naar boven