Bijbels Beesten ABC

H van Haan

“Daarop begon Petrus te vloeken en hij bezwoer hun: ‘Ik ken die man niet!’ En meteen kraaide er een haan.”

Matteüs 26 vers 74

H van Haan​Je hebt vast wel eens een haan horen kraaien. Het schorre stemgeluid van deze vogel kan zelfs de grootste slaapkop wakker maken. Maar wist je dat de haan ook een belangrijke rol speelt in een Bijbelverhaal?

Het is midden in de nacht. De Here Jezus is net opgepakt door soldaten. Hij moet voor de Joodse rechtbank verschijnen. Nog even en Hij zal sterven aan het kruis. Toch is de Here niet helemaal alleen. Zijn leerling Petrus staat buiten bij de poort van de rechtbank. “Wat er ook gebeurt,” had Petrus gezegd, “ik laat u nooit alleen.” Maar de Here Jezus wist toen al beter. “Petrus, jij zult mij verraden voordat de haan drie keer gekraaid heeft.”

Plots stapt er een meisje op Petrus af. “Zeg, ben jij niet een leerling van Jezus?” Petrus schrikt. Straks wordt hij ook opgepakt! “Nee, ik hoor niet bij Hem,” antwoord hij snel. Petrus gaat bij een vuurtje zitten, maar ook daar wordt hij herkend. “Hoor jij niet bij Jezus? Ik heb je gezien toen je meester werd gearresteerd.” Petrus ontkent het opnieuw, en zweert het zelfs: “Ik ken die man niet!” Terwijl Petrus dat zegt komt de zon op. In de verte kraait drie keer een haan. Hij heeft de Here Jezus verraden! Vol verdriet vlucht Petrus weg bij de rechtbank. Ook Petrus laat zijn meester in de steek.

Op veel kerktorens staat een ‘weerhaan’. Het beestje wil ook nu de mensen wakker houden: blijf bij Jezus! Het verhaal van Petrus’ verraad lees je in Johannes 18 vers 12 tot 27. Gelukkig heeft de Here Petrus’ leugens later vergeven.

Scroll naar boven