Op reis

Israël scheurt

Veertig jaar lang is Salomo koning over Israël. In die tijd heeft hij hele bijzondere dingen mogen doen. Zo mag hij een prachtige tempel bouwen voor de Here. Maar aan het einde van zijn leven gaat het mis. Salomo gaat achter andere goden aan.

Israël scheurtDe Bijbel vertelt dat de Here hierover heel erg boos wordt op Salomo. Hij besluit zelfs een einde te maken aan Salomo’s grote koninkrijk. Hij stuurt de profeet Achia af op één van Salomo’s belangrijkste ambtenaren. Het is Jerobeam.

Jerobeam en Achia ontmoeten elkaar buiten de stad Jeruzalem. Daar doet Achia iets vreemds. Hij pakt de gloednieuwe mantel (een soort jas) die hij aan heeft, en scheurt hem in 12 stukken. Tien ervan geeft hij aan Jerobeam. Dan zegt Achia: “Dit zegt de Heer, de God van Israël. Hierbij scheur ik het koningschap van Salomo los, en geef ik jou tien stammen.”

Wat Achia voorspelt gebeurt. Salomo’s zoon Rechabeam krijgt na de dood van zijn vader slechts een klein deel van Israël. Jerobeam wordt tegelijk met Rechabeam ook koning en krijgt het grootste deel van het rijk in handen. Er gebeurt hier iets heel triest. Het volk Israël, waar de Here zoveel mooie dingen voor heeft gedaan, scheurt in twee stukken.

Het verhaal over de ontmoeting tussen Jerobeam en Achia kun je lezen in 1 Koningen 11 vers 26 tot 40. Koning Salomo heeft zelf de scheuring van zijn rijk niet meer meegemaakt. Waarom de Here hiermee wachtte, kun je lezen in 1 Koningen 11 vers 12 en 13.

Scroll naar boven