Groeten uit

Groeten uit Kafarnaüm

“Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het Meer van Galilea.”

Matteüs 4 vers 12 en 13

Groeten uit KafarnaümKafarnaüm was vroeger een klein dorp aan het meer van Galilea. Het plaatsje is vooral bekend geworden als de woonplaats van de Here Jezus. Toch bestaat het Kafarnaüm van vroeger niet meer. Je vindt er alleen nog de ruïnes van onder andere de synagoge. Een groep monniken zorgt voor het gebied.

Wanneer Jezus in Kafarnaüm komt wonen, breekt een belangrijke fase in zijn leven aan. Jezus begint te preken. Overal spreekt hij met mensen. “Kom tot bekering,” zegt hij. “Het koninkrijk van de hemel is nabij!” Drie jaar lang trekt Jezus op deze manier langs allerlei dorpen en plaatsen in Israël. Maar Jezus doet dit niet alleen. Vlak na zijn komst naar Kafarnaüm verzamelt hij een groep mensen om zich heen. Het zijn de twaalf discipelen.

Wanneer Jezus op een dag langs het meer loopt, ziet hij twee broers. Het zijn Simon Petrus en Andreas. Het zijn vissers. Net als de veel andere inwoners van Kafarnaüm. Jezus zegt: “‘Kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” De twee broers laten hun spullen achter, en gaan met Jezus mee. Iets verderop ontmoet Jezus opnieuw twee broers. Het zijn Jakobus en Johannes. Ze repareren hun visnetten. Ook zij mogen Jezus volgen. De broers nemen afscheid van hun vader en trekken met hun Heer mee.

Uiteindelijk roept de Here Jezus zo een groep van twaalf mensen bij elkaar. Ze mogen drie jaar lang luisteren naar de verhalen die hij vertelt. Ze mogen de wonderen zien die hij doet. Op die manier krijgen ze een soort training voor later. Er komt een tijd dat de Here Jezus niet meer in Kafarnaüm zal wonen. Hij zal sterven in Jeruzalem. Dan kunnen de discipelen aan alle mensen vertellen wie Hij is.

De inwoners van Kafarnaüm zijn in het begin enthousiast over Jezus. Later verandert dit. Jezus moet Kafarnaüm waarschuwen. “Want als in de stad Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan.” Juist Kafarnaüm mocht veel over Jezus leren. Een aantal bekende Bijbelverhalen spelen zich in de buurt van Kafarnaüm af. Lees bijvoorbeeld Matteüs 14 vers 13 tot 21 eens.

Scroll naar boven